Korrekt vinterförvaring av husbil eller husvagn

Allt du behöver veta för att skydda ditt campingfordon inför vintern

Korrekt vinterförvaring av husbilen eller husvagnen handlar inte bara om att minska risken för kostsamma frys- och fuktskador. Man bör även beakta risken för inbrott och möss, och i det fall som vinterparkering sker i gamla lador bör man definitivt tänka på byggnadens skick. Om vinterstormarna får intilliggande föremål, eller fallande virke, att skada husbilen så kan det vara svårt att få ersättning från försäkringen om risken varit uppenbar, redan vid parkeringstillfället.

Annons:

Vinteruppställning av husvagn eller husbil i större lokaler tillsammans med andra fordon, eller andra aktiviteter, har både goda och sämre sidor: Andras närvaro och delaktighet i lokalen innebär tätare tillsyn, och rörelser, ljud och belysning kan skrämma iväg både inbrottstjuvar och möss. Men, med andras garageaktivitet intill husbilen så ökar såklart också risken för att drabbas av lackskador när andra fordon flyttas, eller glöd stänker från svetsar och vinkelslipar – vilket också ökar brandrisken. Så, vinterförvaring i en gemensam lokal innebär alltså att du bör ta reda på vilket ansvar fastighetsägaren tar, samt vad din garageförsäkring täcker och vilka säkerhetsåtgärder som åligger dig.

Utomhus eller inomhus?

Faktum är att vinteruppställning av husbilar utomhus på en inhägnad, belyst parkeringsplan med larmade grindar kan vara det mest idealiska, eftersom alla de nämnda riskerna elimineras avsevärt. Vincents Husbil & Husvagn, som är landets ledande förmedlare av campingfordon, erbjuder vinterförvaring av många kunders husbilar och husvagnar.

– Om fordonet är korrekt vinterförberett och tankarna är tömda så går det utmärkt att vinterparkera utomhus. Vår gårdsplan är upplyst och inhägnad med högt staket och taggtråd, och de stora metallgrindarna är larmade till både vaktbolag och personalens mobiler. På dagen bevakar vi själva, och på kvällen cirkulerar vaktbolag i området. Även inbrottstjuvar förstår att vi, som ansvarstagande företag, inte skulle lämna något av värde i fordonen, förklarar Vincents Schaffler.

Faror uppifrån?

En annan fråga som många ställer sig är huruvida det är nödvändigt att täcka över sin husbil/husvagn under vinterförvaringen?

-Man behöver inget husvagnsöverdrag om man står på en öppen plats, innanför högt stängsel. Campingfordon är gjorda för att vara utomhus, men om man står med uppenbar risk för fallande istappar eller trädgrenar så får man däremot tänka om helt, tillägger Vincent.

Att vinterförvara sin husbil intill träd kan t ex göra att löv, kottar, frön och kåda samlas på taket, vilket inte bara kan ge smuts och missfärgningar utan också leda till att lava eller mossa gror, vilket ju motiverar övertäckning. Men en presenning bör inte ligga direkt på fordonet, eftersom det kan hindra ventilation, orsaka ökad kondens och leda till fuktproblem. Då är det bättre att skapa en enkel ställning ovanpå fordonet som håller duken på distans, så man får en luftspalt under. Ställningen måste konstrueras så att duken får ett bra takfall, för att snö och regn ska rinna av effektivt. Om ställningen vilar direkt på fordonets tak så bör man givetvis ha ett mjukt material (t ex filt, gummimatta eller isolering) mellan ställningen och taket för att förhindra repor när vindarna sätter allt i gungning.

Lutning och däckrotering?

Somliga förespråkar att vinteruppställning av husvagnen bör ske i lutning (i backe eller med uppallning) för att underlätta avrinning från taket, men detta är inte heller nödvändigt i normalfallet, eftersom campingfordon redan har ett svagt, men tillräckligt, takfall för att vattenpölar inte ska bildas. Vill man absolut hindra snö från att lägga sig på taket så krävs en mycket kraftig lutning, men snötyngden utgör ingen risk i normalfallet.

Förr i tiden, fram till sjuttiotalet, så fanns fortfarande en instabil äldre gummiblandning i vissa däck, som kunde bli lite tillplattade och ojämna under vinterförvaringen av husvagnen. Därifrån kommer somligas vana att rulla fordonet ett kvarts hjulvarv varannan vecka, under långtidsparkering. Men, det behöver man absolut inte med dagens däck.

Text: Tom Swales

6 thoughts on “Korrekt vinterförvaring av husbil eller husvagn

  1. Är det ngt särskilt att tänka på med adbluefunktion inför vinteravställning? Kan bilen stå utomhus eller i en lada?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.